Pagina

Spelregels

Gemodereerd (net)werken van Heritage Business Lounge onderscheidt zich van andere vormen van netwerken door de resultaatgerichte werkwijze. Het biedt een platvorm voor ondernemers en managers om effectief en efficiënt zaken te doen met andere beslissers en hun relaties.

Het gaat hierbij om het concreet matchen van vraag en aanbod. Het aan elkaar koppelen van elkaars (bedrijven)netwerken met als doel leads of andere ingangen voor elkaar te genereren. In plaats van een afspraak met één ondernemer om te bekijken of u concreet iets voor elkaar kunt betekenen, heeft u een afspraak met meerdere ondernemers (6 tot 12 personen) tegelijk op hetzelfde tijdstip en plaats. Een win-win situatie op alle fronten.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, zijn afspraken over de spelregels noodzakelijk. Een commitment van de deelnemers ten aanzien van deze regels, is de belangrijkste voorwaarde om de kwaliteit van het concept te kunnen waarborgen en de doelstellingen te kunnen behalen. Alles draait hierbij om “door te geven kun je ontvangen” en “afspraak is afspraak”.

Exclusiviteit
Uiteraard geldt exlusiviteit ten aanzien van de deelnemers. Er zal dus altijd één deelnemer per branche aan dezelfde sessie kunnen deelnemen. Aangezien de leden onbeperkt aan de sessies naar keuze in regio Limburg, Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland kunnen deelnemen, wisselt automatisch de samenstelling van de groep per sessie. Op het moment dat er een tweede deelnemer met dezelfde professie zich voor dezelfde sessie aanmeldt, wordt hiermee contact opgenomen om de aanmelding naar een andere sessie te verschuiven. Vroeg inschrijven is dan ook raadzaam!

Proef op de som
Gemodereerd (net)werken is een uniek concept dat moeilijk in woorden is uit te leggen. Daarom nodigen wij ondernemers en managers uit om eerst een keer de proef op de som te nemen, om te ervaren hoe effectief en efficiënt deze vorm van (net)werken is, welke uitermate geschikt is voor lead generatie. Voor deze proefsessie wordt een bijdrage van € 75,- (excl. BTW) gevraagd. Hiervoor zal automatisch een factuur verstuurd worden na aanmelding via het inschrijfformulier, welke voor aanvang van de sessie betaald dient te worden. Indien u vervolgens binnen een maand lid wordt, dan wordt het deelnamebedrag voor de proefsessie van het lidmaatschapsbedrag afgetrokken. De proefsessie is hierdoor kosteloos.

Een proeflid heeft tijdens een sessie dezelfde rechten en plichten als de vaste leden. Enerzijds betekent dit dat van de voordelen van het netwerk gebruik gemaakt kan worden. Anderzijds dient een proeflid zich te committeren aan een van de belangrijkste regels “afspraak is afspraak”. Kortom, de afspraken die tijdens een sessie worden gemaakt, dienen altijd nagekomen te worden, ook als na de “proefsessie” wordt besloten, geen lid te worden.

Aspirant-lidmaatschap
Indien de proefsessie goed bevallen is, kunt u na de proefsessie een aspirant-lidmaatschap afsluiten. U kunt zich via het lidmaatschapsformulier - via het afgeschermde deel van de site voor leden - online aanmelden met vermelding van 'aspirant-lidmaatschap'. Dit biedt u de mogelijkheid om gedurende zes maanden aan een onbeperkt aantal gemodereerde (net)werksessies naar keuze deel te nemen en zo te ervaren welke resultaten u kunt behalen met het gemodereerd (net)werken. De kosten hiervan bedragen € 475,- (excl. BTW, incl. maaltijden).
Indien u zich hiervoor binnen een maand na de proefsessies aanmeldt, dan worden de kosten van de proefsessie à € 75,- in mindering gebracht op het lidmaatschapsbedrag. Na afloop van het aspirant-lidmaatschap wordt het lidmaatschap stilzwijgend overgezet naar een volledig lidmaatschap à € 975,- per jaar, mits u het lidmaatschap niet een maand voor verlenging heeft opgezegd.

Standaard lidmaatschap
U kunt uiteraard ook direct na de proefsessie een standaard lidmaatschap afsluiten. Met een lidmaatschap à € 975,- (excl. BTW) per jaar kunt u aan een onbeperkt aantal (net)werksessies per jaar deelnemen bij de locatie cq. moderator naar wens. Als u dit binnen een week na de proefsessie doet, ontvangt u als beloning eenmalig 5% korting op uw lidmaatschap, na aftrek van de proefsessiekosten à € 75,-.

Het lidmaatschap wordt elk jaar daarna stilzwijgend verlengd. Indien u het lidmaatschap niet wenst te verlengen, dient u dit schriftelijk twee maanden voor afloop van het jaar op te zeggen.

Bedrijfslidmaatschap
Een lidmaatschap is persoonsgebonden. Voor bedrijven met meerdere vestigingen cq. partners is het interessant om met meerdere personen lid te worden. Voor een tweede lid, geldt een korting van 20% op het lidmaatschap en voor elk volgende lidmaatschap geldt 30% korting.

Extra service en diensten
Naast het genereren van nieuwe contacten en zakelijke afspraken profiteren leden van alle services die de Business Lounge biedt zoals:

Reductie op Aanvullende diensten zoals workshops effectiever netwerken/verkopen, doelgroepsegmentatie en social media;
Kostenloze toegang tot het digitale businessplein;
Kostenloze toegang tot Member Card aanbiedingen, waarmee zowel speciale aanbiedingen aangeboden kunnen worden als gebruik te maken van aanbiedingen van andere leden;
Kostenloos gebruik van de boekingscentrale van Heritage Hospitality ten aanzien van het overnachten in kastelen;
Deelname tegen gereduceerd tarief aan bijzondere events in historische gebouwen of op bijzondere locaties.

Rechten en plichten
Deelnemen is echter niet vrijblijvend. Er gelden naast rechten ook plichten.
De deelnemer geeft een commitment aan zijn/haar deelname. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld voor een bepaalde sessie wordt hij/zij uiteraard ook verwacht.
Indien de deelnemer onverhoopt toch verhinderd is, heeft hij/zij de mogelijkheid een vervanger te laten deelnemen. Het is zaak dit tijdig voor aanvang van de sessie telefonisch aan de desbetreffende moderator te melden.
Indien korter dan twee werkdagen voor aanvang van de sessie telefonisch wordt afgemeld bij de moderator, wordt de sessie - ondanks dat er geen gebruik van gemaakt is - in rekening gebracht. Let op: afmeldingen via de mail kunnen te laat ontvangen worden en zijn daardoor niet rechtsgeldig. Voor proefdeelname betekent dit dat de kosten niet gecrediteerd worden. Voor deelname aan een volgende proefsessie zullen in dit geval opnieuw de kosten betaald dienen te worden. Voor leden betekent het dat de cateringkosten (€ 25,-) extra voor de desbetreffende sessie in rekening worden gebracht.
Het opvolgen van de gemaakte afspraken binnen de door de deelnemer aangegeven termijn is een absolute verplichting. Indien onverhoopt de afspraak niet (binnen de afgesproken termijn) nakomen kan worden, dient dit aan degene met wie de afspraak gemaakt is, gemeld te worden.
Als de moderator verneemt dat een deelnemer structureel de afspraken niet of te laat nakomt, zal hierover contact worden opgenomen.

Indien het bovenstaande reglement niet wordt nageleefd, zijn wij genoodzaakt het lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld. Wij zijn hiertoe genoodzaakt om de kwaliteit van het concept te kunnen waarborgen ten opzichte van de andere leden.

Aanmelden (net)werksessies
Elk proeflid krijgt na inschrijving in de database (op basis van het inschrijfformulier) een persoonlijke toegangscode met een wachtwoord per e-mail toegestuurd. Aangezien alle communicatie via e-mail en via de internet-site gaat, is van groot belang wijzigingen van e-mailadressen direct door te geven aan de back-office.

Via de agenda van het intranet, kunnen deelnemers zich direct aanmelden voor de sessies naar keuze. Daarnaast worden (aspirant) leden via de nieuwsbrief attent gemaakt op de (net)werksessies en kan ook digitaal via deze weg rechtstreeks ingeschreven worden. Uiteindelijk zijn de leden zelf verantwoordelijk voor het tijdig digitaal aanmelden voor de netwerksessies.

Wachtlijst
Het maximum aantal deelnemers per moderator is 12 personen. Indien er voor een sessie meer dan 12 personen zich aanmelden, dan komen deze op een wachtlijst. Het is dus raadzaam zo vroeg mogelijk aan te melden!

Indien het op de locatie mogelijk is, wordt eventueel een extra moderator ingezet om een extra groep op dezelfde dag en locatie te leiden. Indien dit niet mogelijk is, wordt contact opgenomen met de personen op de wachtlijst om de aanmelding naar een andere sessie te verschuiven.

De sessies
De sessies verlopen volgens een vast programma. De moderator coördineert de leads en houdt alles strak in de hand, zodat de sessie voor elke deelnemer optimaal resultaat kan opleveren in de daarvoor gestelde tijd.

Voor deelnemers die de eerste keer deelnemen, is het raadzaam een kwartier voor de ontvangst aanwezig te zijn. De moderator kan dan persoonlijk het concept nader toelichten en kan eventuele vragen beantwoorden, zodat de deelnemer goed beslagen ten ijs komt, wat in ieders voordeel is.

Afspraken nakomen
Het succes van gemodereerd (net)werken staat of valt met het nakomen van de gemaakte afspraken. De afspraken die tijdens een sessie zijn gemaakt, worden binnen 24 uur ingevoerd in het 'afspraken-opvolg-systeem' van de Business Lounge. Op het moment dat de afspraken in het systeem zijn ingevoerd krijgen de deelnemers per e-mail een bericht dat zowel de uit te voeren als de te ontvangen afspraken zijn verwerkt. Deze zijn terug te vinden op de persoonlijke site.

Geplaatst door: Giel