Pagina

Reglement gemodereerd (net)werken

.


Gemodereerd (net)werken van Heritage Business Lounge onderscheidt zich van andere vormen van netwerken door de resultaatgerichte werkwijze. Het biedt een platvorm voor ondernemers en managers om effectief en efficient zaken te doen met andere beslissers en hun relaties.

Het gaat hierbij om het concreet matchen van vraag en aanbod. Het aan elkaar koppelen van elkaars (bedrijven)netwerken met als doel leads of andere ingangen voor elkaar te genereren. In plaats van een afspraak met één ondernemer om te bekijken of u concreet iets voor elkaar kunt betekenen, heeft u een afspraak met meerdere ondernemers (6 tot 12 personen) tegelijk op hetzelfde tijdstip en plaats. Een win-win situatie op alle fronten. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen, zijn afspraken over de spelregels noodzakelijk. Een commitment van de deelnemers ten aanzien van deze regels, is de belangrijkste voorwaarde om de kwaliteit van het concept te kunnen waarborgen en de doelstellingen te kunnen behalen. Alles draait hierbij om “door te geven kun je ontvangen” en “afspraak is afspraak”.

Exclusiviteit

Uiteraard geldt exclusiviteit ten aanzien van de deelnemers. Er zal dus altijd één deelnemer per branche aan dezelfde sessie kunnen deelnemen. Aangezien de leden onbeperkt aan de sessies naar keuze kunnen deelnemen, wisselt automatisch de samenstelling van de groep per sessie. Op het moment dat er een tweede deelnemer met dezelfde professie zich voor dezelfde sessie aanmeldt, wordt hiermee contact opgenomen om de aanmelding naar een andere sessie te verschuiven. Vroeg inschrijven is dan ook raadzaam!

Proef op de som

Gemodereerd (net)werken is een uniek concept dat moeilijk in woorden is uit te leggen. Daarom nodigen wij potentiele deelnemers uit om eerst een keer de proef op de som te nemen, om te ervaren hoe effectief en efficiënt deze vorm van (net)werken is, welke uitermate geschikt is voor onder andere lead generatie. Voor deze proefsessie wordt een bijdrage van € 75,- (excl. BTW) gevraagd.

Een proeflid heeft tijdens een sessie dezelfde rechten en plichten als de vaste leden. Enerzijds betekent dit dat van de voordelen van het netwerk gebruik gemaakt kan worden. Anderzijds dient een proeflid zich te committeren aan een van de belangrijkste regels “afspraak is afspraak”. Kortom, de afspraken die tijdens een sessie worden gemaakt, dienen altijd nagekomen te worden, ook als na de “proefsessie” wordt besloten, geen lid te worden.

Aspirant-lidmaatschap

Indien de proefsessie goed bevallen is, kunt u na de proefsessie een aspirant-lidmaatschap afsluiten. U kunt zich via het lidmaatschapsformulier - via het afgeschermde deel van de site voor leden - online aanmelden met vermelding van 'aspirant-lidmaatschap'. Dit biedt u de mogelijkheid om gedurende zes maanden aan een onbeperkt aantal gemodereerde (net)werksessies naar keuze deel te nemen en zo te ervaren welke resultaten u kunt behalen met het gemodereerd (net)werken. De kosten hiervan bedragen € 475,- (excl. BTW, incl. maaltijden).  Na afloop van het aspirant-lidmaatschap wordt het lidmaatschap stilzwijgend overgezet naar een volledig lidmaatschap à € 975,- per jaar, mits u het lidmaatschap niet een maand voor verlenging heeft opgezegd.

Standaard lidmaatschap

Met een lidmaatschap à € 975,- (excl. BTW) per jaar kunt u aan een onbeperkt aantal (net)werksessies per jaar deelnemen bij de moderator waarbij u het lidmaatschap heeft afgesloten en maximaal 12 sessies bij andere moderatoren in de andere regio's. Het lidmaatschap wordt elk jaar daarna stilzwijgend verlengd. Indien u het lidmaatschap niet wenst te verlengen, dient u dit schriftelijk twee maanden voor afloop van het jaar op te zeggen.

Bedrijfslidmaatschap

Een lidmaatschap is persoonsgebonden. Voor bedrijven met meerdere vestigingen cq. partners is het interessant om met meerdere personen lid te worden. Voor een tweede lid, geldt een korting van 20% op het lidmaatschap en voor elk volgende lidmaatschap geldt 30% korting.

Extra service en diensten

Naast het genereren van nieuwe contacten en zakelijke afspraken profiteren leden van alle services die de Business Lounge biedt zoals: 

 • Reductie op aanvullende diensten zoals workshops effectiever netwerken/verkopen, doelgroepsegmentatie en social media;
 • Kosteloze toegang tot het digitale businessplein (Vademecum), zodat u ook contact kunt opnemen met leden die u nog niet ontmoet heeft;
 • Kosteloze toegang tot 'Leden voor leden' aanbiedingen, waarmee u zelf speciale aanbiedingen kunt plaatsen voor andere andere leden en gebruik kunt maken van aanbiedingen van andere leden;
 • Toegang tot de boekingscentrale van Voordeel Kasteel, om tegen gereduceerd tarief te overnachten in kastelen;
 • Deelname tegen gereduceerd tarief aan bijzondere events in historische gebouwen of op bijzondere locaties.


Rechten en plichten

Deelnemen is echter niet vrijblijvend. Er gelden naast rechten ook plichten.

 • De deelnemer geeft een commitment aan zijn/haar deelname. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld voor een bepaalde sessie wordt hij/zij uiteraard ook verwacht. 
 • Indien de deelnemer onverhoopt toch verhinderd is, heeft hij/zij de mogelijkheid een vervanger te laten deelnemen. Het is zaak dit tijdig voor aanvang van de sessie telefonisch aan de moderator te melden.
 • Indien korter dan drie werkdagen voor aanvang van de sessie telefonisch wordt afgemeld bij de moderator, geldt voor proefdeelname dat de kosten niet gecrediteerd worden. Voor
  deelname aan een volgende proefsessie zullen in dit geval opnieuw de kosten betaald dienen te worden. Let op: afmeldingen via de mail kunnen te laat ontvangen worden en zijn daardoor niet rechtsgeldig. Voor leden geldt, dat bij niet tijdige afmelding € 25,- extra in rekening gebracht zal worden voor de gemaakte kosten.
 • Het opvolgen van de gemaakte afspraken binnen de door de deelnemer aangegeven termijn is een absolute verplichting. Indien onverhoopt de afspraak niet (binnen de afgesproken termijn) nakomen kan worden, dient  dit aan degene met wie de afspraak gemaakt is, gemeld te worden.

Als de moderator verneemt dat een deelnemer structureel de afspraken niet of te laat nakomt, zal hierover contact worden opgenomen.

Indien het bovenstaande reglement niet wordt nageleefd, zijn wij genoodzaakt het lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld. Wij zijn hiertoe genoodzaakt om de kwaliteit van het concept te kunnen waarborgen ten opzichte van de andere leden.

Aanmelden (net)werksessies

Elk proeflid krijgt na inschrijving in de database (op basis van het inschrijfformulier) een persoonlijke toegangscode met een wachtwoord per e-mail toegestuurd. Aangezien alle communicatie via e-mail en via de internet-site gaat, is van groot belang wijzigingen van e-mailadressen direct door te geven aan de back-office.

Via de agenda van het intranet, kunnen deelnemers zich direct aanmelden voor de sessies naar keuze. Uiteindelijk zijn de leden zelf verantwoordelijk voor het tijdig digitaal aanmelden voor de netwerksessies.

Wachtlijst

Het maximum aantal deelnemers per moderator is 12 personen. Indien er voor een sessie meer dan 12 personen zich aanmelden, dan komen deze op een wachtlijst. Het is dus raadzaam zo vroeg mogelijk aan te melden!

Indien het op de locatie mogelijk is, wordt eventueel een extra moderator ingezet om een extra groep op dezelfde dag en locatie te leiden. Indien dit niet mogelijk is, wordt contact opgenomen met de personen op de wachtlijst om de aanmelding naar een andere sessie te verschuiven.

De sessies

De sessies verlopen volgens een vast programma. De moderator coördineert het matchen en houdt alles strak in de hand, zodat de sessie voor elke deelnemer optimaal resultaat kan opleveren in de daarvoor gestelde tijd.

Voor deelnemers die de eerste keer deelnemen, is het raadzaam een kwartier voor de ontvangst aanwezig te zijn. De moderator kan dan persoonlijk het concept nader toelichten en kan eventuele vragen beantwoorden, zodat de deelnemer goed beslagen ten ijs komt, wat in ieders voordeel is.

Afspraken nakomen

Het succes van gemodereerd (net)werken staat of valt met het nakomen van de gemaakte afspraken. De afspraken die tijdens een sessie zijn gemaakt, worden binnen 24 uur ingevoerd in het 'afspraken-opvolg-systeem' van de Business Lounge. Op het moment dat de afspraken in het systeem zijn ingevoerd krijgen de deelnemers per e-mail een bericht dat zowel de uit te voeren als de te ontvangen afspraken zijn verwerkt. Deze zijn terug te vinden op de persoonlijke site.

 

Geplaatst door: Giel